Chainlink

Капитализация: $3,2 млрд
Доля TVS в DeFi: 54,8%
Цена за 52 недели: $5,4 – $38,2
Цена за 7 дней: $6,5 – $7,5