BAT

Капитализация: $487 млрд
Цена за 52 недели: $0,32 – $0,76
Макс. предложение: 1,5 млрд.
Тикер: BAT
Сети: Ethereum, BSC, Solana, Avax